Resultaten kijkonderzoek: Wisselende reacties op eerste jaar F1 bij Viaplay

12.850 mensen hebben deelgenomen aan het onafhankelijke kijkonderzoek over de Formule 1 door een vragenlijst in te vullen die samengesteld is door Motorsport.com. Het voornaamste doel is om inzicht te krijgen in de ervaring en voorkeuren van de Nederlandse F1-fans om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan de toegankelijkheid en een verbeterde kijkervaring van Formule 1 in Nederland.

enquete_f1_zonder_tekst_1440

De overgang van de Formule 1-rechten van Ziggo Sport naar Viaplay zorgde aan het begin van 2022 voor enig rumoer in Nederland. Ondanks enkele vertrouwde gezichten veranderde er veel: van nieuwe commentatoren en analisten tot een ander format voor randprogramma’s. Ook de prijs en veranderende techniek trof een deel van de fans.

Waarom dit onderzoek?

Op social media en op artikelen van Motorsport.com delen fans vaak hun mening, zo ook over de Formule 1 op televisie. Niet alleen bij de start van de programmering op Viaplay, maar ook een jaar later onthielden fans zich niet van het delen van hun visie. Vaak met een negatief karakter. “Allereerst kunnen we veel respect hebben voor wat Viaplay in Nederland in een korte tijd uit de grond heeft gestampt”, vertelt Tim Biesbrouck, directeur van Motorsport.com Nederland. “Er waren veel veranderingen waar de fans aan moesten wennen en een deel kreeg te maken met technische problemen. Vanzelfsprekend leidt dat tot onvrede en heeft iedereen er wel een mening over. Een jaar later zagen wij nog altijd vergelijkbare reacties en wij vroegen ons af: is het een kleine club ontevreden mensen dat reageert, of leeft het onderwerp breder in de doelgroep? Dan is er maar een manier om daarachter te komen: marktonderzoek. De betrokkenheid onder een harde kern Formule 1-fans bleek groot met ruim 10.000 volledig ingevulde vragenlijsten.”

Wie heeft het onderzoek ingevuld en waar kijkt men naar?

Nederlandse Formule 1-fans kregen twee weken de tijd om een vragenlijst in te vullen. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod om het kijkgedrag in kaart te brengen: de beoordeling van commentatoren en analisten, het aanbod en de kijkintentie voor het seizoen 2023.

In grote mate heeft een harde kern aan F1-fans het onderzoek ingevuld. 91% van de deelnemers is man en 71% heeft een leeftijd tussen de 35 en 65 jaar. 81% heeft aangegeven de Formule 1 al meer dan 10 jaar te volgen. Deze loyale F1-fan kijkt voornamelijk live naar de kwalificaties en de races en 57% geeft aan ook naar de voor- en nabeschouwing te kijken. De totale doelgroep die geïnteresseerd is in de Formule 1 bevat waarschijnlijk een hoger percentage vrouw, meer jongere fans en een lagere loyaliteit in kijkgedrag. Het onderzoek is daarom niet representatief voor heel Nederland, wel voor de groep loyale F1-fans.

Bijna 52% van de respondenten geeft aan bij aanvang van het Formule 1-seizoen van 2022 een abonnement bij Viaplay te hebben afgenomen en ruim 33% bij F1 TV Pro, het officiële digitale kanaal van de Formule 1-organisatie. 8% geeft aan een abonnement op beide aanbieders te hebben genomen. Voor het komende seizoen geeft 34% aan bij F1 TV Pro te blijven en 27% procent van de respondenten geeft aan van plan te zijn om over te stappen naar F1 TV. Bijna 10% heeft nog geen beslissing genomen.

Voorheen waren de races gratis te zien voor Ziggo-klanten en tegen betaling voor overige fans. De overgang naar Viaplay betekende dat iedereen een abonnement moest afnemen: direct bij Viaplay, via de eigen provider of bij F1 TV. Ruim 72% geeft aan dat de wijziging van aanbieder geen invloed heeft gehad op het kijkgedrag en 23% van de respondenten geeft aan nu minder vaak naar de Formule 1 te kijken. De overige 5% wordt verdeeld tussen mensen die aangeven vaker te kijken en mensen die gestopt zijn met kijken naar de F1.

De respondenten die aangeven minder vaak de tv of stream op F1 af te stemmen konden maximaal drie redenen aankruisen waarom er minder vaak wordt gekeken. Daarbij werd minder aansprekende verslaggeving door ruim 79% aangekruist, gevolgd door technische problemen (47%). Door een kwart werd de prijs aangemerkt. De groep die aangeeft vaker te kijken vinkt voornamelijk de reden aan dat de verslaggeving van de races beter is (45%) en er meer programma’s zijn op Viaplay die aanspreken (25%). Een kleine groep mensen die gestopt is met kijken geeft voornamelijk de prijs als reden aan (72%).

Met betrekking tot de prijs, om die in een theoretisch geval iets te drukken, heeft twee derde van de respondenten 'misschien tot zeker’ interesse in een abonnement voor alleen Formule 1. Er blijkt vrijwel geen interesse te zijn in het kijken met een lagere beeldkwaliteit of de toevoeging van reclames. De deelnemers die aangeven ‘regelmatig of vaak’ naar Viaplay te kijken noemen de prijs een grote bron van ontevredenheid.

Beoordeling van commentatoren en analisten

De wijziging in het commentaar is waarschijnlijk het meest besproken onderwerp in het afgelopen jaar. Het geluid van Olav Mol werd ingeruild voor Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Als de loyale F1-fan mocht kiezen, geeft 73% de voorkeur aan Mol in de commentaarpositie. De respondenten die aangeven ‘regelmatig of vaak’ naar Viaplay te kijken, kregen een aantal stellingen voorgeschoteld. Bijna de helft van de mensen staat neutraal of positief tegenover de inhoud van het commentaar en meer dan de helft is tevreden over de rol van ‘race control’ tijdens de uitzendingen. Dat geldt eveneens voor het duocommentaar. De neutraliteit van het commentaar en de bijdragen uit de pitstraat en paddock kunnen op de meeste steun rekenen. Twee derde van de respondenten staat daar neutraal of positief tegenover.

Op de vraag wie zij het liefst als pitreporter willen zien, geeft de helft aan vertrouwen te hebben in Jack Plooij. De andere helft geeft aan het liefst iemand anders in deze rol actief te zien. Ho-Pin Tung kan met 15% op de meeste steun rekenen. Bij aanvang van de enquête was nog niet bekend dat Chiel van Koldenhoven de opvolger zou worden van Stéphane Kox.

De deelnemers kregen ook de kans om een reeks aan analisten te beoordelen in de rangschikking van onvoldoende tot uitmuntend. Robert Doornbos blijkt de beste beoordeling te hebben gekregen. Ruim 75% van de respondenten geeft de voormalig F1-coureur een goede of uitmuntende beoordeling. Hij wordt op kleine afstand gevolgd door Ho-Pin Tung en Jack Plooij. De minst populaire analist blijkt Christijan Albers. Slechts 15% geeft hem een goede of uitmuntende beoordeling.

Beoordeling van het aanbod

De voor- en nabeschouwing van Viaplay verschilt met die van Ziggo Sport. Waar presentator Rob Kamphues en gasten als Robert Doornbos in een ‘café setting’ aan tafel zitten om allerlei onderwerpen te bespreken, kiest Viaplay voor een compactere desk in de studio waar presentatrice Amber Brantsen en analisten achter staan om actuele thema’s te bespreken. Gevraagd naar de voorkeuren, geeft twee derde van de deelnemers aan het liefst naar de opstelling van Ziggo Sport te kijken. 11% kiest voor Viaplay en nog eens 11% geeft de voorkeur aan F1 TV. Anderen geven aan geen voorkeur te hebben of niet naar een voor- of nabeschouwing te kijken.

De deelnemers die aangeven ‘regelmatig of vaak’ naar Viaplay te kijken staan over het algemeen neutraal of positief tegenover het huidige aanbod (45%) en 14% geeft aan geen mening of interesse te hebben. 46% geeft aan neutraal of tevreden te zijn met het aanbod van overige raceklassen, terwijl bijna 21% aangeeft geen mening of interesse te hebben. De minste interesse onder deze doelgroep gaat uit naar films en series, overige raceklassen en andere sporten dan de autosport. Een derde geeft aan geen mening of interesse te hebben in dit aanbod en bijna 30% antwoordt ‘neutraal’.

Afsluitende woorden

“Wij willen alle deelnemers aan de enquête bedanken voor hun medewerking. Er zaten naast voorspelbare ook verrassende resultaten tussen. Het geeft een aardig beeld van waar de loyale Formule 1-fan waarde aan hecht”, zegt Biesbrouck. “Met de resultaten hopen wij een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de toegankelijkheid van de Formule 1 in Nederland en de ontwikkeling van een verbeterd product. In gesprek met Viaplay hebben wij de indruk gekregen dat zij niet stilzitten om zichtbare en onzichtbare verbeteringen door te voeren die ten goede komen aan de kijkervaring.”

Viaplay heeft kennisgenomen van de bevindingen en bedankt alle mensen die hebben deelgenomen aan de enquête. Het bedrijf laat weten de uitgebreide resultaten nader te bestuderen.

Vorig artikel Geen aanpassingstijd voor F1-rookies: “Je moet er meteen staan”
Volgend artikel Overzicht: Dit zijn de helmen van de Formule 1-coureurs in 2023

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Motorsport prime

Ontdek premium content
Abonneer

Editie

Nederland