Gebruikersovereenkomst

Dit is een overeenkomst tussen Motorsport.com (“Motorsport.com”) en u. De hierna te noemen “Overeenkomst” bevat dit document genaamd “Motorsport.com Gebruikersovereenkomst” en ook het bedrijfsbeleid, richtlijnen en andere aanvullende voorstellen die in deze Motorsport.com Gebruikersovereenkomst is verwerkt of van tijd tot tijd aan u wordt gepresenteerd. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden die Motorsport.com U biedt betreffende het uploaden van video’s en andere lidmaatschap services (het “Motorsport.com Ledenprogramma” wordt hieronder uitgelegd). “U” (en “Uw”, indien toepasbaar) wordt de persoon of identiteit bedoeld die het registratieformulier onderschrijft.

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. Deze overeenkomst zet uiteen de bindende algemene voorwaarden voor Uw participatie in het Motorsport.com Ledenprogramma. Door te registreren, met het klikken op “Akkoord” of anderzijds Uw deelname te bevestigen, bevestigt U minimaal (18) achttien jaar oud te zijn of op een andere wijze gerechtigd om juridische overeenkomsten te sluiten, en dat U akkoord gaat met de volgende gebruikersvoorwaarden. Indien U zich registreert namens een bedrijf, U overlegt aan Motorsport.com dat U de gerechtigde bent en Uw acceptatie wordt gezien als uw acceptatie vanuit Uw bedrijfsvoering. In dat geval “U” en “Uw” verwijzen in deze Gebruikersovereenkomst naar uw bedrijf. Als U deze Overeenkomst niet geheel accepteert, registreer u niet of neem niet deel aan het Motorsport.com Ledenprogramma.

Met het oog hierop, gaat U akkoord met het volgende:

1. Motorsport.com

Motorsport.com ontwikkelt en beheert een netwerk van onder meer de creatie van video content, foto’s, artikels en commentaar over gemotoriseerde sporten, auto’s en gerelateerde interessegebieden.

2. Het Motorsport.com Ledenprogramma

Het Motorsport.com Ledenprogramma geeft U de mogelijkheid om deel te nemen aan, te gebruiken en/of verkrijgen van Motorsport.com producten met een gratis account.

Het gratis account geeft U de volgende mogelijkheden: deel te nemen door het creëren van content, door de creatie en toe te voegen videomateriaal of andere content op Motorsport.com. Hierna verwijzen we naar “Contentleverancier”; deelname als lid van Motorsport.com door reviews te plaatsen, te communiceren met andere leden van het Motorsport.com Ledenprogramma en het delen of toevoegen van informatie (we refereren naar iedereen die op deze manier deelneemt als “Community Lid”); toegang tot Motorsport.com applicaties, software en gerelateerde diensten; en; toegang tot uitprobeerfeatures, producten en diensten (“Uitprobeerfeatures”).

Eenieder die content toevoegt aan Motorsport.com is een “Contentleverancier” en Uw gebruik of toegang tot bepaalde features van het Motorsport.com Ledenprogramma kan acceptatie van aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien er een conflict ontstaat tussen de Overeenkomst en aanvullende algemene voorwaarden voor een specifieke feature, zullen deze additionele algemene voorwaarden voorrang krijgen met betrekking tot Uw gebruik of toegang tot deze feature.

3. Registratie

Om deel te nemen dient U zich online registeren op de Motorsport.com website voor een met een wachtwoord beschermt account (“Account”). U bent verantwoordelijk voor het veiligstellen van Uw wachtwoord. Ook neemt U volledige verantwoordelijkheid voor acties die onder Uw wachtwoord en Account wordt uitgevoerd, ongeacht of U geautoriseerd bent. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie. U begrijpt en gaat akkoord dat Motorsport.com geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt, direct of indirect, voor gevolg van onjuist aangeleverde accountinformatie.

4. Beleid

Uw Deelname is onderworpen aan alle toepasselijke Motorsport.com specifieke richtlijnen, eisen en beleidsmaatregelen die Motorsport.com van tijd tot tijd U aanbiedt. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de Copyright Policy (https://motorsport.com/), de Privacy Policy (https://motorsport.com/) en eventuele specifieke richtlijnen (samen, het “Beleid”). U stemt ermee in om te voldoen aan het beleid om in staat te zijn, voor zover van toepassing, een goede aflevering, weergave, tracking en rapportage van acties met betrekking tot het Motorsport.com Ledenprogramma.

5. Wijzigingen

Motorsport.com kan, op elk moment en van tijd tot tijd, wijzigingen aan deze Overeenkomst van het Motorsport.com Ledenprogramma (of delen daarvan) en het Beleid aanbrengen, of kan het aanpassen, op te schorten of staken, tijdelijk of permanent. Wijzigingen in deze Overeenkomst en het Beleid zal worden geplaatst op de Motorsport.com website of in overeenstemming met enige kennisgevingseisen die in deze Overeenkomst staan. Wijzigingen in het Motorsport.com Ledenprogramma zijn van kracht zodra deze op de Motorsport.com website staan. U gaat ermee akkoord dat Motorsport.com niet aansprakelijk zijn voor U of een derde partij voor een wijziging, opschorting of beëindiging van deze Overeenkomst, het Beleid of het Motorsport.com Ledenprogramma. Door deel te blijven nemen aan Motorsport.com nadat wijzigingen zijn geplaatst, ben U gebonden akkoord te gaan met de wijzigingen. Lees daarom regelmatig deze Overeenkomst en het Beleid door zodat U op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Als U een wijziging niet acceptabel vindt, heeft U slechts de mogelijkheid om uw Deelname te staken.

6. Deelname

Om in aanmerking te komen voor Deelname, moet U te allen tijde voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en het Beleid. Motorsport.com behoudt zich het recht voor om deelname van een aanvrager of deelnemer te weigeren op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken.

Indien U zich registreert voor Deelname, kunt u contact opnemen met Motorsport.com en met andere Leden, plaatsen of publiceren van commentaar of waarderingen plaatsen met betrekking tot video en fotografiecontent, Motorsport.com producten of het Motorsport.com Ledenprogramma, zoals deze beschikbaar gemaakt kunnen worden volgens Motorsport.com’s volledige discretie, een discussiegroep, webcam chatruimte, prikbord, feedbackruimte, nieuwsgroep, e-mail functionaliteit of andere communicatiefuncties zoals “Ledenreacties.” U bent zelf verantwoordelijk voor alle Ledenreacties die U doorgeeft of stuurt naar Motorsport.com of via het Motorsport.com Ledenprogramma, gemaakt door of voor U, inclusief maar niet beperkt tot websites en content bereikbaar van dergelijke Ledenreacties. Motorsport.com onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot Uw Ledenreacties. Zoals uiteengezet in artikel 15 (“Verklaringen en Garanties”), mag U alle Leden Reacties die seksueel suggestief, pornografisch, schendend, haat-gerelateerd, gewelddadig of illegale inhoud bevatten niet toevoegen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het videomateriaal die U stuurt of toevoegt aan Motorsport.com, door of voor U gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot grafische beelden, muziek, geluid, beeldmateriaal, bestanden, foto’s, animaties, kunstwerk, tekst, data, informatie, berichten, hyperlinks, scripts of ander materiaal (gezamenlijk “Videomateriaal”). Motorsport.com onthoudt zich van elke aansprakelijkheid met betrekking tot Uw Videomateriaal. Zoals uiteengezet in artikel 15 (“Verklaringen en Garanties”), mag U geen Videomateriaal toevoegen dat pornografische, schendende, haat-gerelateerde, gewelddadige of illegale inhoud bevat.

U gaat akkoord en accepteert dat Motorsport.com de mogelijkheid heeft om, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid:

  • het verwerpen, toegang op te schorten of verwijderen van uw Videomateriaal van Motorsport.com op elk moment dat Motorsport.com het acht, naar eigen goeddunken, als het niet geschikt vindt voor Motorsport.com;
  • aanpassen van de metadata die U toevoegt aan Uw Videomateriaal, inclusief zonder beperking van metatags, leeftijdsclassificatie, beschrijvende taal, zoektermen, categorie en trefwoorden.

In verband met Motorsport.com’s marketing, distributie en levering van het Motorsport.com Ledenprogramma zoals hier in beschouwing wordt genomen, staat U toe dat Motorsport.com, zoals nader omschreven in artikel 10, om:

  • host, index en cache van Uw Videomateriaal;
  • taggen van Uw Videomateriaal met de informatie die door Motorsport.com zal worden gebruikt om de inhoud van Uw Videomateriaal te identificeren; en
  • koppelen aan verdere acties met betrekking tot Uw Videomateriaal als nodig of wenselijk om het Motorsport.com Ledenprogramma te bewerkstelligen.

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan U verzoeken dat Motorsport.com een enkele of al Uw Videomateriaal van Motorsport.com verwijderd. Echter, U erkent en aanvaardt dat Motorsport.com niet verplicht is om Uw Videomateriaal te verwijderen die op andere wijze openbaar beschikbaar zijn via het internet of een ander publiek toegankelijk domein.

In het geval dat Motorsport.com er niet in slaagt om tijdig een dergelijk verzoek tot verwijdering van Uw Videomateriaal te honoreren nadat U hiervoor een aanvraag heeft ingediend, is Motorsport.com niet aansprakelijk voor Uw schade of kosten van welke aard in een hoeveelheid van meer dan tien dollar ($10). Voor de duidelijkheid, de Creative Commons BY-NC-ND Licentie (zoals hieronder gedefinieerd), die U in hoofdstuk 9(g) hebt verleend (“Contentleveranciers: Uw Onherroepelijke Non-Commerciële Distributie Licentie”) hierin blijft voor enkel dit doel van kracht.

U gaat ermee akkoord en accepteert dat Motorsport.com, op verzoek van de toepasselijke Contentleveranciers of naar eigen goeddunken, enkele of alle Videomateriaal op elk moment kan toevoegen aan of verwijderen van Motorsport.com.

U gaat ermee akkoord dat U niet:

  • een geautomatiseerd system gebruikt of lanceert, inclusief zonder beperking, “robots”, “spiders”, of “offline readers” om kunstmatige weergaven van Videomateriaal te genereren, of anderzins toegang tot de Motorsport.com website op een manier die meer verzoeken naar de Motorsport.com servers stuurt in een bepaalde periode van tijd dan een mens redelijkerwijs kan produceren in diezelfde periode met behulp van een conventionele online web browser;
  • aanpassen van specificities, technologie of applicatiecodes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Motorsport.com.

Sommige Trial Features kunnen alleen beschikbaar worden gesteld op een as-is basis, die als zodanig zal worden gemarkeerd. Uw gebruik van de Trial Features is op eigen risico. Alle informatie met betrekking tot de Trial Features zal als “vertrouwelijk” worden behandeld in overeenstemming met artikel 14 (“Vertrouwelijke Informatie”).

7. Deelname op Eigen Risico

Uw Deelname is op eigen risico. Hoewel het Motorsport.com Ledenprogramma gebruikers in staat stelt om Videomateriaal en Ledenreacties met elkaar te delen en met eindgebruikers of kijkers, Motorsport.com draagt geen verantwoordelijkheid om te controleren of te monitoren van informatie of uitwisselingen tussen of onder gebruikers. Motorsport.com beheerst niet het Videomateriaal en Gebruikersreacties die beschikbaar worden gesteld op Motorsport.com. Sommige mensen kunnen Videomateriaal en Ledenreacties aanstootgevend, ongepast of beledigend vinden. Motorsport.com heeft geen controle of garantie, noch is Motorsport.com verantwoordelijkheid voor de waarheid, nauwkeurigheid, eigendom, volledigheid, integriteit, veiligheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, wettigheid of toepasbaarheid van elk Videomateriaal en Ledenreacties. Motorsport.com neemt geen verantwoordelijkheid voor het toezicht op elk Videomateriaal en Ledenreacties of gedrag tijdens Deelname. Als Motorsport.com kiest, op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken, te controleren (geheel of gedeeltelijk) van Videomateriaal en Ledenreacties of gedrag tijdens Deelname, aanvaardt Motorsport.com echter geen verantwoordelijkheid voor Videomateriaal en Ledenreacties, zich niet verplicht te wijzigen of verwijderen van Videomateriaal en Ledenreacties en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag tijdens Deelname. U gaat ermee akkoord dat Motorsport.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet kunnen opslaan, te onderhouden of verzenden van Videomateriaal en Ledenopmerkingen.

8. Privacy

Deelname wordt ondersteund door het Motorsport.com Privacybeleid dat staat op https://motorsport.com/, dat in deze Overeenkomst is opgenomen door verwijzing. Bovendien, bij Uw Deelname, begrijpt U dat wanneer U iets bekijkt of communiceert met Motorsport.com en de kenmerken van het Motorsport.com Ledenprogramma, dat Motorsport.com specifieke informatie kan verzamelen (en U geeft aan Motorsport.com), over de manier waarop U toegang en gebruikmaakt van het internet en hoe U deelneemt aan Motorsport.com (“Toegangsinformatie”). Toegangsinformatie kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een IP-adres, de website waar een gebruiker is ingelogd, de geografische locatie van het IP-adres van de gebruiker dat wordt gebruikt om toegang te krijgen op het internet, het type browser dat wordt gebruikt, welke en hoeveel webpagina’s zijn bekeken door de gebruiker, gebruikte zoektermen, verwijzend/exit pagina’s, het type platform en de datum/tijd informatie. Deze informatie is anoniem en niet persoonlijk een gebruiker te identificeren. Toegangsinformatie kan worden gedeeld met derden dienstverleners van Motorsport.com, affiliaties, zakelijke partners, sponsors, adverteerders, werknemers, klanten en distributiepartners.

9. Eigendomsrechten en Licenties

(a) Motorsport.com’s Eigendomsrechten. Motorsport.com en haar licentiehouders zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen, inclusief zonder beperking van alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten in Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma, en al deze rechten op alle afgeleide werken of verbeteringen van, in en aan, of met betrekking tot, Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma. Door het aangaan van deze Overeenkomst of door Uw Deelname, zult u geen intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van Motorsport.com, het Motorsport.com Ledenprogramma of aanverwante producten en diensten in bezit krijgen. U stemt ermee in dat U niet (i)een auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of andere eigendomsrechten opneemt van Motorsport.com, het Motorsport.com Ledenprogramma of aanverwante producten en diensten, verwijderd, wijzigt of verbergt; of (ii) gebruikmaakt van Motorsport.com’s naam, logo, handelsmerk, handelsnamen, of servicemerken behalve als dat uitdrukkelijk toegestaan wordt in deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com.

(b) Uw Eigendomsrechten. Onderworpen aan licenties die U verleent in deze overeenkomst, behoudt U alle rechten, titels en belangen, inclusief zonder beperking van alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten, in en van Uw Videocontent die is ingediend, geplaatst of weergegeven wordt door U op of via Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma. Motorsport.com zal niet in het bezit komen van rechten, titel of belangen in of van dergelijke Videocontent, behalve zoals hierin voorzien. Alle rechten die niet door U hierin verleend zijn, worden geacht door u te worden bewaard. Zoals nader beschreven in artikel 12 (“Duur en Beëindiging”), heeft U het recht om deze Overeenkomst te beëindigen en bepaalde licenties die U verleent in deze Overeenkomst te beëindigen en in te trekken met betrekking tot alle Videocontent die U verstrekt heeft of met betrekking tot bepaalde werken U heeft geleverd. Als U kiest om een van Uw herroepbare licenties in te trekken, zal Motorsport.com commercieel redelijke inspanning verrichten om Uw videomateriaal redelijk snel van de Motorsport.com website te verwijderen na ontvangst van Uw herroeping. U erkent dat U er van bewust bent dat Motorsport.com praktische mogelijkheden heeft om te controleren of te monitoren op mogelijk inbreuk op Uw intellectuele eigendomsrechten door andere partijen en dat Motorsport.com geen verantwoordelijkheid neemt voor het regelen of bewaken van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast is Motorsport.com niet verantwoordelijk voor de handhaving van Uw intellectuele eigendom of voor aanklagen of nemen van andere gerechtelijke stappen tegen overtreders die niet stoppen met het gebruik van Uw Videomateriaal. U of een derde partij licentiegever, voor zover van toepassing, zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten. Motorsport.com kan, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om U bij te staan in verband met de bescherming of handhaving van Uw intellectuele eigendomsrechten op een bepaald geval; in dat geval, betekent dit niet dat Motorsport.com een verplichting heeft om dit te doen en dit betekent niet dat Motorsport.com een verplichting heeft om Uw intellectuele eigendomsrechten effectief te beschermen of af te dwingen.

(c) Motorsport.com’s Handelsnaam Licentie. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, en afhankelijk van Uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, zal U het recht hebben om de handelsnamen, handelsmerken, logo’s en benamingen te gebruiken die geassocieerd worden met het Motorsport.com Netwerk (de “Motorsport.com Merknamen”) uitsluitend ten behoeve van het identificeren van Motorsport.com en uitsluitend in verband met Uw toegestane activiteiten in het kader van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat de Motorsport.com Merknamen en alle bijbehorende goodwill eigendom zijn en blijven van Motorsport.com, dat alle goodwill gegenereerd wordt als resultaat van Uw gelicentieerd gebruik van de Motorsport.com Merknamen uitsluitend behoort tot Motorsport.com en verzekert uitsluitend het voordeel van Motorsport.com, en dat Uw gebruik van de Motorsport.com Merknamen is onderworpen aan Motorsport.com’s controle van kwaliteit van de producten of diensten ten aanzien waarvan U kan worden gemachtigd om de Motorsport.com Merken te gebruiken.

(d) Uw Licentie voor Ledenreacties op Motorsport.com. Door het uploaden, indienen, e-mailen, posten, publiceren of anderszins verzenden van Ledenreacties, verleent U (of garandeert dat U de eigenaar van deze rechten uitdrukkelijk heeft verleend) Motorsport.com een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurend en herroepelijk recht en licentie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken van, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden, te publiceren en uitzenden die Ledenreacties in welke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later is ontwikkeld. U garandeert dat de Ledenreacties die U indient geen inbreuk maakt op enig recht, inclusief intellectuele eigendomsrechten, van andere partijen. Daarnaast, U garandeert dat alle zogenaamde morele rechten in de Ledenreacties zijn kwijtgescholden.

(e) Uw Herroepelijke Beperkte Licentie op Motorsport.com. Om Motorsport.com toe te staan Uw Videomateriaal te plaatsen op Motorsport.com, verleent U toegang (of garandeert U dat de eigenaar van deze rechten uitdrukkelijk toestemming heeft verleend) dat Motorsport.com een wereldwijde, herroepbare, non-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare, beperkt recht en licentie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en aan te passen, uittreksel, publiceren, uitzenden, in het openbaar uit te voeren, weer te geven, refereren, bewaren, hosten, indexeren en cache, in welke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, elk Videomateriaal, geheel of gedeeltelijk, al gemaakt door of voor U, op elke wijze, in enige en alle media en via alle mediadistributiekanalen, bestaande of hierna ontwikkeld. U begrijpt dat Uw Herroepelijk Beperkte Licentie op Motorpsort.com Uw toegang heeft verleend dat Motorsport.com het recht heeft om te maken, weer te geven en te distribueren (zoals uiteengezet in de vorige zin) een afgeleid werk op basis van Uw Videomateriaal, dat afgeleid werk bestaat hetzij uitsluitend van Uw Videomateriaal aangepast aan Motorsport.com’s computer software, om Uw inzending van Videomateriaal te identificeren, en om gerelateerde functies te bewerkstellingen van Uw Videomateriaal als onderdeel van een compilatieproject voor uitzending op Motorsport.com of door, via een affiliate. (Hierna wordt verwezen naar eerdergenoemde afgeleide werk als “Uw Gemodificeerde Videomateriaal). Motorsport.com’s rechten, met betrekking tot Uw Gemodificeerde Videomateriaal, zijn beperkt tot de rechten die in deze Overeenkomst, en Motorsport.com ziet uitdrukkelijk af, met betrekking tot U, van alle andere rechten die zij anders zou houden voor Uw Motorsport.com Gemodificeerde Videomateriaal onder het auteursrecht. Zoals nader beschreven in artikel 12 (“Duur en Beëindiging”), zal deze licentie beëindigen: (i) met betrekking tot Videomateriaal dat U heeft verzocht tot verwijderen overeenkomstig met artikel 6 (“Deelname”); en (ii) bij beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig met artikel 12 (“Duur en Beëindiging”).

(f) Uw Herroepelijk Commerciële Distributie Licentie op Motorsport.com. Om Motorsport.com toe te staan Uw Motorsport.com Gemodificeerde Videomateriaal te verspreiden op Motorsport.com of haar affiliates, verleent U (of garandeert u dat de eigenaar uitdrukkelijk deze rechten heeft verleend) bij Motorsport.com een beperkt, herroepbaar recht om gebruik, reproductie, openbaar uit te voeren, distributie, aanpassingen op Uw Motorsport.com gewijzigde Videomateriaal te gebruiken voor doeleinden die door deze Overeenkomst worden beoogd en gebruik te maken van dergelijke verdere acties in verband met Uw Videomateriaal als nodig of wenselijk die van toepassing kunnen zijn op Motorsport.com.

(g) Uw Onherroepelijke Non-Commerciële Distributielicentie. Hierbij verleent U (of garandeert u dat de eigenaar van deze rechten uitdrukkelijk heeft verleend), aan personen of entiteiten die Uw Motorsport.com Gemodificeerde Videomateriaal willen gebruiken op een wijze die niet bestemd is voor commercieel voordeel of particuliere financiële vergoeding, een recht van gebruik, reproduceren, publiekelijk uitvoeren, verspreiden en weer te geven van Uw Motorsport.com Gemodificeerde Videomateriaal voor niet-commerciële doeleinden op grond van de bepalingen en voorwaarden van de Creative Commons ‘Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5” licentie op http://creativecommons.org/ (de “Creative Commons BY-NC-ND Licentie”). Voor zover Motorsport.com geen rechten heeft op Uw Motorsport.com Gemodificeerde Videomateriaal op grond van artikel 9(e) van deze Overeenkomst, Motorsport.com verleent ook de rechten vermeld in deze paragraaf aan dergelijke personen of entiteiten op grond van Creative Commons BY-NC-SA Licentie.

(h) Uw informatie. U machtigt Motorsport.com, zoals van toepassing op Uw Deelname, om het volgende te gebruiken: Uw Videomateriaal, naam, gelijkenis, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, gepatenteerde logo’s, domeinnamen, gebruikerstatistieken en andere bronnen of zakelijke identificatiemiddelen (collectief, “Uw Informatie”) in presentaties, als een functie op Motorsport.com, reclame en marketingmaterialen, persberichten, klantenbestanden en financiële verslagen, in verbande met Motorsport.com’s marketing, publiciteit, distributie en levering van het Motorsport.com Ledenprogramma. U verleent Motorsport.com ook een niet-exclusieve licentie om Uw informatie te indexeren en cache en een deel daarvan, door handmatige of automatische middelen (waaronder met web spiders en crawlers), ten behoeve van promotie, het verstrekken van en het verbeteren van Motorsport.com het het Motorsport.com Ledenprogramma en voor het aantrekken van andere distributeurs, uitgevers, ontwerpers en adverteerders om van Motorsport.com gebruik te maken en deel te nemen. U erkent en gaat ermee akkoord: (i) dat u begrijpt dat u kan voorzien, en Motorsport.com kan verzamelen, Uw informatie tijdens Uw Deelname; en (ii) dat Uw Informatie gedeeld kan worden met Motorsport.com’s affiliates, zakelijke partners, sponsors, adverteerders, werknemers, klanten en distributiepartners.

(i) Geen Goedkeuring; Geen Publiciteit. Motorsport.com onderschrijft, controleert, beoordeelt of garandeert niet enige informatie of Videomateriaal of Ledenreacties door gebruikers wordt aangeleverd, waaronder U, en niets zal worden beschouwd als een goedkeuring, verificatie of garantie van informatie of Videomateriaal of foto’s of Ledenreacties. U zult niet informatie creëren of verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties, persberichten of andere marketingmaterialen, of die links bevatten naar websites met dergelijke informatie, (i) die goedkeuring van Motorsport.com suggereren, van U of Uw Videomateriaal of Ledenreacties; of (ii) overeenkomstig met deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande toetsing en schriftelijke toestemming van Motorsport.com Niettegenstaande het voorgaande, kan U Uw Deelname en Videomateriaal of Ledenreacties nauwkeurig openbaren en beschrijven (bijvoorbeeld, het beschrijven en het promoten van Uw Videomateriaal op Uw blog of in e-mails.)

(j) Rechten Voorbehouden. U zult niet proberen om te wijzigen, afgeleide werken uit, vertalen, bewerken, decompileren, demonteren of omgekeerde engineering specificaties, technologieën, applicaties of softwareprogramma’s verstrekt of toegankelijk voor U gemaakt of door Motorsport.com gebruikt in relatie met het Motorsport.com Ledenprogramma op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Motorsport.com. Motorsport.com kan het format en look and feel van het Motorsport.com Ledenprogramma van tijd tot tijd veranderen. Met uitzondering van Uw Videomateriaal, gaat U ermee akkoord dat Motorsport.com en haar licentiehouders (indien van toepassing) alle rechten, titel en interesse in en aan ieder onderdeel van het Motorsport.com Ledenprogramma dat U heeft verworven of verwerft tijdens Uw Deelname. U garandeert dat wordt afgezien van alle zogenaamde morele rechten U heeft in Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma. U zult niet deleten, verwijderen, onleesbaar maken of op enige wijze veranderingen aanbrengen aan het auteursrecht, handelsmerk, licentie of andere eigendomsrechten van Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma. Alle rechten die niet uitdrukkelijk toegekend zijn worden hierin geacht te worden geweigerd.

10. Adult Content

U zult Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprgoramme niet gebruiken voor enig doel of op enige wijze weer te geven, plaatsen of beschikbaar maken van expliciete, grafisch seksueel, pornografisch of erotisch materiaal nog uploaden, e-mailen, posten, publiceren, distribueren, overbrengen, indienen of anderszins beschikbaar maken via Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma al het Videomateriaal of Ledenreacties, dat is van expliciete, grafisch seksuele, pornografisch of erotische aard (“Adult Content”). Voorbeelden van content die Motorsport.com, naar eigen goeddunken, als Adult Content acht, omvatten, maar zijn niet beperkt tot het materiaal dat pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk of godslasterlijk in het gebruik van seksuele taal of beschrijving van afbeeldingen van seksuele handelingen. Als Motorsport.com Videomateriaal als zodanig bepaalt, naar eigen goeddunken, dat het Adult content betreft kan Motorsport.com, zonder voorafgaande kennisgeving, verwijderen of blokkeren. Motorsport.com behoudt zich het recht voor Uw account op te schorten of te annuleren op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken, als het bepaalt dat het een schending betreft. Motorsport.com zal alle nodige stappen volgens geldende wetten met Videomateriaal ondernemen als Motorsport.com gelooft dat er schending plaatsvindt, inclusief de samenwerking van enige vorm van rechtshandhaving met betrekking tot onderzoek. Als U materiaal waarvan U denkt dat het Adult Content bevat of in strijd is met de wet, moet U onmiddellijk contact opnemen met Motorsport.com.

11. Inbreuk op Auteursrecht

U zult Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma niet gebruiken voor enige doel of op enige wijze die de auteursrechten van derden schendt, noch zal u uploaden, e-mailen, posten, publiceren, distribueren, verzenden, indienen of anderszins beschikbaar maken door middel van Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma van enige inhoud, dat de auteursrechtelijk beschermende werken schendt of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij. Volgens het Digital Millennium Copyright Act van 1998 (het “DMCA”) (waarvan de tekst kan worden gevonden op de website van de US Copyright Office http://lcweb.loc.gov/"), is het Motorsport.com’s beleid om te reageren op meldingen van werkelijke of vermeende inbreuk die gemeld wordt aan Motorsport.com’s “Aangewezen Copyright Agent” en die voldoet aan de DMCA. Het is Motorsport.com’s beleid om Accounts van gebruikers te beëindigen als zij herhaaldelijk de regels overtreden of herhaaldelijk worden beschuldigd van inbreuk, in de juiste omstandigheden. Indien U gelooft dat een werk op een manier die inbreuk op auteursrechten maakt gekopieerd wordt, moet U een melding van deze inbreuk sturen naar Motorsport.com’s Aangewezen Copyright Agent in overeenstemming met Motorsport.com’s Copyrightbeleid (https://motorsport.com/), hierin opgenomen, het adres van Motorsport.com’s Copyrightbeleid.

12. Termijn en Beëindiging

(a) Beëindiging. Motorsport.com kan met onmiddellijke ingang deze Overeenkomst beëindigen, of het Motorsport.com Ledenprogramma annuleren, om wat voor reden dan ook en op elk gewenst moment. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door het uitschakelen van Uw Account of het verstrekken van enige kennisgeving aan Motorsport.com zoals uiteengezet in artikel 13 (“Meldingen”).

(b) Effect van Beëindiging.

Algemeen. Bij beëindiging of verlopen van deze Overeenkomst, zal Uw recht op Deelname automatisch beëindigen. In geval van beëindiging wordt uw account uitgeschakeld en heeft U geen toegang tot Uw Account of eventuele bestanden of andere inhoud in Uw Account, hoewel kopieën van informatie in het Motorsport.com Ledenprogramma mogen blijven bestaan. Bij Beëindiging: (i) alle licenties toegekend aan U worden onmiddellijk beëindigd; en (ii) U zult onmiddellijk alle kopieën van Motorsport.com producten vernietigen die in Uw bezit of beheer zijn. Bij beëindiging, kan Motorsport.com gebruikersanalytics die verzameld zijn blijven gebruiken voor uitsluitend interne (inclusief archief) doeleinden, en alle gerelateerde licenties die U hebt verleend aan Motorsport.com blijft van kracht voor slechts dit doel. In het geval dat deze Overeenkomst van het Motorsport.com Ledenprogramma afloopt of wordt beëindigd, wordt Motorsport.com niet verplicht om materialen aan U te overhandigen.

Contentleveranciers. Hoewel Motorsport.com commercieel redelijke inspanningen verricht te garanderen dat Uw Videomateriaal wordt verwijderd van de Motorsport.com website redelijk snel na de beëindiging, zal Motorsport.com geen enkele verplichting hebben om Uw Videomateriaal te verwijderen dat op een andere wijze openbaar is gemaakt op het internet of andere voor het publiek toegankelijke medium. In het geval dat Motorsport.com niet onmiddellijk Uw Videomateriaal van Motorsport.com kan verwijderen door afdwaling of andere fouten, zal Motorsport.com niet aansprakelijk zijn voor schade of kosten van welke aard ook.

(c) Voortbestaan. De rechten en verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 9(a) (“Motorsport.com’s Eigendomsrechten) en 9(b) (“Uw Eigendomsrechten”), artikel 9(f) (“Contenleveranciers: Uw Onherroepelijke Niet-Commercieel Distributielicentie”), artikel 12(b) (“Effect van Beëindiging”), artikel 12(c) (“Voortbestaan”), artikel 14 (“Vertrouwelijke Informatie”), artikel 17 (“Vrijwaring”), artikel 18 (“Garantie Disclaimer”), artikel 19 (“Beperkte Aansprakelijkheid”) en artikel 20 (“Algemeen”) van deze Overeenkomst zullen na de beëindiging of het verlopen voortbestaan om welke reden dan ook.

13. Meldingen

Motorsport.com kan mededelingen aan U verstrekken via het e-mailadres die U heeft opgegeven in Uw Account, door een bericht te plaatsen op de interface van Uw account of door een bericht via Motorsport.com te sturen, en wordt geacht te zijn ontvangen bij verzending (voor e-mail) of niet meer dan vijftien (15) dagen na te zijn geplaatst (voor berichten op uw account interface of op Motorsport.com). Kennisgevingen naar Motorsport.com moeten worden gezonden: (i) via eerste klasse of luchtpost of koerier naar Motorsport.com, Inc., Motorsport.com Ledenprogramma, 5972 NE 4th Avenue Miami, FL 33137; of (ii) via eerste klasse luchtpost of koerier, en worden geacht te zijn overgedragen bij ontvangst.

14. Vertrouwelijke informatie

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, kan U vertrouwelijke informatie van Motorsport.com met betrekking tot Uw Deelname ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk door deze Overeenkomst of noodzakelijk voor de prestaties in het kader van deze Overeenkomst, maakt U redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van al deze informatie te onderhouden en U zult deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com niet verspreiden. In geen geval zult U minder moeite gebruiken om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te behouden dan U normaalgesproken zult doen met betrekking tot Uw eigen vertrouwelijke informatie. Het voorgaande zal U niet beperken om vertrouwelijke informatie van Motorsport.com openbaar te maken zoals: (a) op grond van de order of eis van een rechtbank, administratieve instantie, of een ander overheidsorgaan, op voorwaarde dag, indien U bent verplicht om dergelijke informatie openbaar te maken, U redelijke en tijdige kennisgeven aan Motorsport.com geeft om een dergelijk bevel of eis in te willigen; en (b) op een vertrouwelijke basis aan Uw juridische of financiële adviseurs, of potentiële acquisiteurs of investeerders. Voorbeelden van Motorsport.com’s vertrouwelijke informatie omvatten, zonder beperking: (i) alle software, technologie, diensten, algoritmen, zoekmachines en zoektermen, programmering, specificaties, materialen, richtlijnen en documentatie met betrekking tot de Motorsport.com Producten en het Motorsport.com Ledenprogramma; en (iii) alle andere schriftelijke aangewezen door Motorsport.com als “Vertrouwelijk” of een gelijkwaardige benaming van informatie. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (w) is of wordt beschouwd als algemeen bekend bij het publiek doormiddel van schuld of schending van deze Overeenkomst door U; (x) is terecht bekend door U op het moment van openbaarmaking zonder geheimhoudingsplicht; (y) is onafhankelijk ontwikkeld door U, zonder gebruik van Motorsport.com’s vertrouwelijke informatie; of (z) U recht van een derde heeft verkregen zonder openbaarmaking van beperkingen.

15. Vertegenwoordiging & Garanties

(a) Uw Autoriteit. U verklaart en garandeert Motorsport.com dat: (i) U alle nodige macht en gezag heeft, zakelijk of anderszins, tot het aangaan van de Overeenkomst, om Uzelf en Uw bedrijf te voeren en uit te voeren, te leveren en het uitvoeren van al Uw verplichtingen volgens deze Overeenkomst; (ii) U hebt verstrekt, en zal blijven aanbieden, informatie die juist en actueel is; (iii) U bent de eigenaar of de gemachtigde van de eigenaar van Uw Videomateriaal en Uw Ledenopmerkingen (als U een Communitylid bent) en hebben volledige technische en redactionele controle van hetzelfde; (iv) U heeft het recht om in het kader van deze Overeenkomst verleende licenties te verlenen; (v) Uw prestaties onder deze Overeenkomst en/of de rechten die hierin verleend zijn niet en zullen niet in strijd zijn met of resulteren in een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden of bepalingen, of een standaard onder een contract of overeenkomst, waaraan U momenteel gebonden bent of wordt gebonden in de toekomst; (vi) Uw prestaties op grond van deze Overeenkomst zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder, zonder beperking, exportcontrole, privacy en obsceniteitwetten), binnen- of buitenlandse; en (vii) U neemt uitsluitend deel voor de beoogde doeleinden en die uitdrukkelijk zijn toegestaan.

(b) Uw Materialen. U verklaart en garandeert dat Uw Videomateriaal, Ledenopmerkingen of andere informatie of materiaal dat U indient of beschikbaar stelt aan anderen tijdens Uw Deelname, en Motorsport.com’s gebruik daarvan op grond van deze Overeenkomst, (i) niet en niet zal, direct of indirect overtreden, inbreuk maken of schenden van enige verplichting naar of rechten van een persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, andere intellectuele eigendomsrechten, publiciteit of privacyrecht; (ii) geen Adult Content bevat; (ii) niet frauduleus, misleidend, haatdragende, lasterlijk, te schande maken, beledigend, gewelddadig, bedreigend, profaan, vulgair of obsceen; (iv) niet mee lastig te vallen, te bevorderen, onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een individu of groep, het bevorderen van discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd of anderszins bemoeien met een andere partij het gebruik van Motorsport.com’s Producten of Deelname aan het Motorsport.com Ledenprogramma (v) niet bevorderen van illegale of schadelijke activiteiten of stoffen (inclusief zonder beperking van activiteiten die bevorderen of te verstrekken van educatieve informatie over activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens of stoffen); (vi) zijn niet illegaal, onrechtmatig of in strijd met de wet- of regelgeving in een staat of land waar, indien van toepassing, Uw Videomateriaal wordt gemaakt, weergegeven of toepasselijk is; (vii) geen computerprogrammering routines of virussen bevatten (inclusief zonder beperking tijdbommen, Trojaanse paarden, wormen, Easter Eggs, drop dead apparaten of cancelbots) die bedoeld zijn om schade, verstoren, onderscheppen of onteigenen van systeemdata of persoonlijke informatie, onbevoegde toegang tot of Deelname aan het Motorsport.com Ledenprogramma of uitschakelen, beschadigen of wissen van deel van het Videomateriaal of Ledenreacties verwerkt of daarin opgeslagen; of (viii) geen ongevraagde bulk e-mail, ongewenste e-mail, spam of kettingbrieven.

(c) Uw Daden. U verklaart en garandeert dat U niet en niet zal toestaan of een derde partij aanmoedigen om, direct of indirect: (i) verkrijgen van informatie met betrekking tot Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma door enige wijze niet verkrijgbaar zijn gemaakt door Motorsport.com aan U, of probeert om onbevoegde toegang tot de Motorsport.com database, technologie, computersystemen of netwerken verbonden aan Motorsport.com’s Producten of het Motorsport.com Ledenprogramma; of (ii) deel te nemen aan enige activiteiten die verstoren, kwaliteit verminderen, interfereert met de prestaties van of afbreuk aan de functionaliteit van Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma.

(d) Samenwerking. U stemt ermee in om volledig samen te werken met Motorsport.com als een vermoedde of feitelijke activiteit die in strijd is met deze Overeenkomst te onderzoeken. U erkent dat elke schending van dit artikel 15 (“Verklaringen en Garanties”) is een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst en dat Motorsport.com alle toepasselijke wettelijke en billijke rechtsmiddelen tegen U, met inbegrip van een onmiddellijke opschorting van Uw account of beëindiging van van deze overeenkomst kan nastreven van alle beschikbare civiele of strafrechtelijke remedies. Motorsport.com behoudt zich het recht te onderzoeken, naar eigen goeddunken, elke activiteit dat Motorsport.com als verdacht opmerkt dat deze Overeenkomst kan schenden. Motorsport.com kan, indien van toepassing, melding maken aan de autoriteiten, op te schorten of annuleren van Uw Account en / of passende maatregelen treffen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan U indien Motorsport.com, naar eigen goeddunken, (i) vermoedt dat U heeft geschonden of niet in staat bent te voldoen om (geheel of gedeeltelijk) met enige bepaling van deze Overeenkomst of enig beleid of regels die door Motorsport.com zijn opgesteld; of (ii) vermoedt dat Uw daden illegaal zijn of aansprakelijkheid veroorzaken.

16. Links

Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma kunnen aanbieden, of derde partijen kunnen aanbieden, links naar andere websites of bronnen. Omdat Motorsport.com geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent U en aanvaardt dat Motorsport.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Motorsport.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar of via een dergelijke website of bron.

17. Vrijwaring

U zult vrijwaren, verdedigen en houdt Motorsport.com en haar functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, opvolgers, agenten, filialen, dochterondernemingen en toepasselijke derden (bijv. Relevante makers van content, adverteerders, syndicaten partners, referral partners, dienstverleners, licentiegevers, licentiehouders, consultants en aannemers) (gezamenlijk de “Motorsport.com Entiteiten”) onbeschadigd van en tegen alle claims of uitgaven (inclusief vergoedingen en redelijke advocaatkosten) die direct of indirect voortvloeien uit of op enige wijze betrekking hebben op: (i) Uw grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (ii) Uw Videomateriaal, Uw Ledenreacties of andere informatie of materiaal die U toestuurt tijdens Deelname; (iii) Uw gedrag, waaronder het gebruik van Motorsport.com of andere acties gerelateerd aan Uw Deelname; (iv) enige werkelijke overtreding of schending van deze Overeenkomst, of bewering van een dergelijke schending of inbreuk door een derde partij, met inbegrip van schending van een vertegenwoordiging door U hieronder; of (v) de vermeende of daadwerkelijke schending of inbreuk op enig intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, vertrouwelijkheid of eigendomsrechten van derden als gevolg van enig handelen of Deelname van U (gezamenlijk de “Claims”). U bent zelf verantwoordelijk voor het verdedigen van dergelijke claims, en voor de betaling van verliezen, kosten, schade of kosten die voortvloeien uit het voorgaande zowel aan derden en de Motorsport.com Entiteiten. Motorsport.com heeft het recht om eventuele betalingen aan u in te houden, net als enkele, verplichtingen, compensaties en kosten die hieronder vallen. Motorsport.com heeft het recht, naar eigen goeddunken, om zijn eigen juridisch adviseur te selecteren die Motorsport.com kan verdedigen tegen eventuele Claims (maar door dit te doen zal U niet excuseren van verplichtingen van schadevergoeding) en U zult als enige verantwoordelijk zijn voor de betaling van Motorsport.com’s advocaatkosten die daarmee in verband zijn gebracht. U zult Motorsport.com onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer U zich bewust wordt van de feitelijke of potentiële claims, rechtszaken, acties, beschuldigingen of kosten die van invloed kunnen zijn op U of Motorsport.com’s vermogen om respectieve taken volledig uit te voeren of haar rechten op grond van deze Overeenkomst uit te oefenen. Gij zult niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com, vestigen, vervreemden of het aangaan van een voorgestelde schikking of oplossing van eventuele conclusies (of een definitieve berecht of anderszins) tegen u, indien een dergelijke regeling of de resolutie leidt tot enige verplichting of aansprakelijkheid voor Motorsport.com.

18. Garantie Disclaimer

Uw gebruik van de Motorsport.com Producten en Deelname aan het Motorsport.com Ledenprogramma zijn op Uw eigen goeddunken en risico. Motorsport.com en het Motorsport.com Ledenprogramma, en alle materialen, informatie, producten en diensten die erin zijn opgenomen, zijn voorzien op een "AS IS" en "ALS BESCHIKBAAR" basis, zonder enige vorm van garantie.

DE MOTORSPORT.COM ENTITEITEN UITDRUKKELIJK VERWERPEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE MOTORSPORT.COM PRODUCTEN EN HET MOTORSPORT.COM LEDENPROGRAMMA, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WIJZE VAN BEHANDELING OF WIJZE VAN PRESTATIES.

De Motorsport.com Entiteiten wijzen deze garanties af: (i) met betrekking tot de veiligheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestatie van Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma; (ii) met betrekking tot de goederen, diensten, advies, informatie en links die geleverd zijn door een derde partij dienstverleners, sponsors, syndicators of communautaire leden; (iii) dat Motorsport.com of Motorsport.com Ledenprogramma aan Uw eisen voldoet; of (iv) dat Motorsport.com of Motorsport.com Ledenprogramma zal vrij zijn van fouten of dat fouten zullen worden gecorrigeerd. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door U van Motorsport.com of uit Uw Deelname, zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

Motorsport.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: (i) enige fouten, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in onderneming of transmissie, communicatiefoutmelding, diefstal of vernietiging van onbevoegde toegang tot, of wijziging van, alle communicatie; en (ii) enige problemen van technisch defect van enig telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, foutmelding van e-mail of spelers wegens technische problemen of verkeerscongestie op internet of op Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan U of aan de computer van een persoon in verband met of als gevolg van Deelname.

In geen geval is Motorsport.com verantwoordelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van lichamelijk letsel of dood, die uit Deelname, vanaf elke Videomateriaal of Ledenreacties geplaatst op of via Motorsport.com of het Motorsport.com Ledenprogramma, of van het gedrag van een gebruiker van Motorsport.com Producten of Deelname aan het Motorsport.com Ledenprogramma, online of offline.

Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Dienovereenkomstig, sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op U van toepassing.

19. Beperking van aansprakelijkheid

DE MOTORSPORT.COM ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE, (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, DE MOTORSPORT.COM PRODUCTEN, UW DEELNAME AAN HET MOTORSPORT.COM LEDENPROGRAMMA OF HET GEBRUIK VAN MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR U VAN OF VIA HET MOTORSPORT.COM LEDENPROGRAMMA (INCLUSIEF SCHADEKOSTEN DOOR DERDEN), OF DE SCHADE IS VOORZIEN OF NIET OF MOTORSPORT.COM IS GEADVISEERD OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. MOTORSPORT.COM’S AANSPRAKELIJKHEID AAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN EVENTUELE, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U NAAR MOTORSPORT.COM VOOR DE MOTORSPORT.COM PRODUCTEN OF DEELNAME AAN HET MOTORSPORT.COM LEDENPROGRAMMA.

U erkent dat Motorsport.com toelaat Uw Deelname te vertrouwen op de beperkingen van de aansprakelijkheid die hierin worden vermeld en dat die beperkingen een essentiële basis zijn van de afspraak en van de verdeling van risico's tussen de partijen. Motorsport.com is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen hieronder indien er gebeurtenissen plaatsvinden buiten haar redelijke controle, die kunnen bestaan, zonder beperking, ‘denial-of-service’ aanvallen, stakingen, schaarste, rellen, opstand, brand, overstroming, storm, explosies, overmacht, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, arbeidsvoorwaarden, aardbevingen, materiaaltekorten, buitengewone internetcongestie of buitengewone connectiviteitproblemen ondervonden door de grote telecommunicatie-aanbieders en niets te maken hebben met Motorsport.com’s infrastructuur of connectiviteit met het internet, of falen van derden distributiepartner, (elk een "Overmacht"). Bij het optreden van een geval van overmacht, zal Motorsport.com worden vrijgesteld van verdere nakoming van haar verplichtingen die door de Overmacht zolang het evenement doorgaat.

Sommige staten of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Dienovereenkomstig, een aantal van de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op U van toepassing.

20. Algemeen

(a) Toepasselijk Recht; Arbitrage. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten en is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het eerste lid (b) hieronder ("Voorlopige Voorziening"), een geschil, claim of controverse die voortkomen uit of in verband met deze Overeenkomst of de inbreuk, beëindiging, handhaving, de interpretatie van de geldigheid daarvan, waaronder de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze Overeenkomst te bemiddelen, wordt aan de American Arbitration Association of de opvolger daarvan ("AAA") ingediend en beslist door bindende arbitrage, in overeenstemming met de regels van de AAA en procedures in werking op de datum van indiening bij de arbitrage, door één arbiter redelijk vertrouwd met het bedrijfsleven met betrekking tot de producten en diensten die onder deze Overeenkomst, in overeenstemming met dergelijke regels en procedures worden benoemd. De arbiter past recht uit Florida toe in het verlengde van een geschil of claim. De beslissing van de arbiter is definitief en waartegen geen beroep kan worden aangetekend. De arbitrage zal plaatsvinden in Miami-Dade County, Florida, en het oordeel over de arbitrale uitspraak kan in elke bevoegde rechtbank daarvan worden ingevoerd. In het geval dat een beroep wordt ingesteld door een van de partijen in verband met deze Overeenkomst heeft de winnende partij het recht om alle kosten te verhalen op andere partij, advocaatkosten en andere in redelijkheid gemaakte kosten door een dergelijke partij. Alle aanbiedingen, beloften, het gedrag en de verklaringen, mondeling of schriftelijk, die in de loop van de arbitrage door een van de partijen, hun agenten, werknemers, deskundigen en advocaten, en door de arbiter en alle medewerkers AAA, zijn vertrouwelijk, bevoorrechte en ontvankelijk voor elk doel, met inbegrip van beschuldiging, in een geschil of andere procedure met betrekking tot de partijen, op voorwaarde dat het bewijs dat anders ontvankelijk of vindbaar is niet ontvankelijk of niet vindbaar worden gemaakt als gevolg van het gebruik ervan in de arbitrage.

(b) Voorlopige Voorziening. Niettegenstaande het "Toepasselijk Recht, Arbitrage" sectie hierboven, U gaat ermee akkoord dat bepaalde inbreuken door U onherstelbare schade aan Motorsport.com kan toebrengen, waarvoor er geen adequate rechtsmiddelen zijn, en niets in dit artikel worden geacht te voorkomen of vertragen Motorsport.com's poging om een tijdelijk toegangsverbod, voorlopige voorziening, specifieke prestatie of andere tussentijdse of serre voorziening van elke bevoegde rechter te zoeken, zonder enige verkorting van de kracht van de arbiter, voor uw schending van: (i) punt 9 (a) ("Eigendom Rechten Motorsport.com's"); (ii) Artikel 11 ("inbreuk op het auteursrecht"); en (iii) artikel 14 ("Vertrouwelijke Informatie").

(c) Opdracht. U mag niet toewijzen of overdragen van deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorsport.com. Elke poging tot overdracht is in strijd met dit artikel zal nietig zijn en van geen kracht of effect hebben. Motorsport.com kan deze Overeenkomst toewijzen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend voor en ten gunste van iedere rechtverkrijgenden partij.

(d) Waiver; Scheidbaarheid. Het falen om de prestaties van een bepaling zal geen effect hebben op Motorsport.com’s recht om prestaties daarna te allen tijde op te eisen, noch een verklaring van afstand van een schending of verzuim van deze Overeenkomst van de bepaling zelf. Als enig deel van deze Overeenkomst niet afdwingbaar wordt gevonden, zal dat deel worden gewijzigd om de intentie van de partijen weer te geven en alleen voor zover noodzakelijk om het uitvoerbaar te maken, en de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

(e) Export Beperkingen / Juridisch Meegaandheid. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke exportwetten uit Verenigde Staten en daarbuiten en de daarmee samenhangende beperkingen en voorschriften, en niet direct of indirect exporteren, verstrekken of anderszins beschikbaar maken van de diensten en producten van Motorsport.com in strijd met dergelijke exportwetgeving, tenzij een vereiste voorafgaande vergunningen of noodzakelijke goedkeuringen worden verkregen door U, op uw kosten, uit de toepasselijke autoriteiten van de Verenigde Staten of daarbuiten.

(f) Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige en exclusieve begrip en overeenkomst tussen U en Motorsport.com over dit onderwerp, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk en mondeling, tussen u en Motorsport.com met betrekking tot dit onderwerp. U kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer U gebruikmaakt van of toegang tot bepaalde functies van het Motorsport.com Ledenprogramma.

(g) Relatie. U en Motorsport.com zijn onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van elke Video Content of Ledenopmerkingen, zal niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, te beginnen van elke relatie van partnerschap, joint venture, tewerkstelling, franchise of instantie tussen U en Motorsport.com. Geen van beide partijen zal de macht hebben om de ander te binden of verplichtingen worden aangegaan namens de ander zonder de ander voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gegeven. Geen van beide partijen is bevoegd om op te treden als agent of vertegenwoordiger van de ander of voor of namens de andere partij, in welke hoedanigheid dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst. Geen van de partijen zal op enigerlei wijze te adverteren, te vertegenwoordigen of zelf houden (of een van zijn agenten) uit zoals zo handelt of wordt gemachtigd om zo te handelen, of te maken verplichtingen of verplichtingen ten behoeve van, of in naam van de andere partij, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst. Bovendien moet elke partij zelf verantwoordelijk voor de betaling van al haar eigen belastingen, assessments en alle andere soortgelijke inhoudingen uit of beoordelingen op betaalde gelden hieronder of in verband met de transacties hierbij overwogen.

(h) Rechten Voorbehouden. Motorsport.com behoudt zich het recht voor om, geheel of gedeeltelijk, de namen, logo's, de presentatie en de weergave van de Motorsport.com Ledenovereenkomst en het Motorsport.com Ledenprogramma op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen.

Aanmelden