Topic

Grand Prix van Nederland

Nieuw verlies milieuclubs, verbouwing Circuit Zandvoort gaat door

De verenigde natuur- en milieuclubs hebben een nieuw verlies geleden in hun strijd tegen de aanstaande F1 Grand Prix van Nederland. Onder meer Stichting Duinbehoud heeft na de verloren rechtszaak van afgelopen dinsdag een nieuwe poging ondernomen om de verbouwing stil te leggen, wederom tevergeefs.

Nieuw verlies milieuclubs, verbouwing Circuit Zandvoort gaat door

Samenwerkende milieuclubs haalden dinsdag al eens bakzeil, toen de Rechtbank Noord-Holland het circuit en de provincie in het gelijk stelde. Die zaak werd aangespannen vanwege zorgen over het leefgebied van de rugstreeppad en zandhagedis. De aanvechters achtten het belang van de F1 niet groot genoeg om deze dieren in het geding te brengen, maar de rechter zag wel degelijk een 'maatschappelijk belang' in de F1-race. Bovendien achtte de rechtbank 'onherstelbare schade' aan het leefgebied van de beschermde diersoorten onvoldoende bewezen.

Lees ook:

Wie denkt dat de kous daarmee wel af was, komt bedrogen uit. De milieuclubs gaven al meteen aan het bijltje er niet bij neer te gooien en zo veel mogelijk vergunningen aan te blijven vechten. En dus toog men vandaag nogmaals naar de rechter, voor een nieuwe uitspraak. Ditmaal omdat men een door de provincie verleende vergunning heeft aangevochten. Die vergunning is nodig omdat het Circuit Zandvoort zoals bekend in beschermd natuurgebied ligt en alle werkzaamheden dus onder de Wet Natuurbescherming vallen. De aanvullende vergunning werd op 25 oktober jongstleden verstrekt door de provincie, maar volgens Stichting Duinbehoud en Mobilization for the Environment is dit te gemakkelijk gebeurd. De provincie zou zich met te weinig oog voor de bezwaren door het proces hebben gewerkt.

De twee milieuclubs eisten op basis daarvan dat de vergunning ongeldig zou worden verklaard, middels een formeel verzoek om 'voorlopige voorziening'. De Rechtbank Noord-Holland heeft dit verzoek echter van de hand gewezen, volgens hen is er geen aanleiding om de procedure tot vergunningverlening te bestrijden. De vergunning blijft staan, de milieuclubs haalden voor de tweede keer binnen een week bakzeil. Dit betekent concreet dat de werkzaamheden aan Circuit Zandvoort, waar men overigens al wel voorzichtig was begonnen, vanaf maandag in alle hevigheid kunnen losbarsten.

Wat gaat er precies veranderen aan het circuit zelf?

gedeeld
reacties
Liveblog Grand Prix van Amerika - Vrije Training 1
Vorig artikel

Liveblog Grand Prix van Amerika - Vrije Training 1

Volgend artikel

Renault gooit het roer om: Aerodynamische afdeling op de schop

Renault gooit het roer om: Aerodynamische afdeling op de schop