FIA: samenwerking op aerodynamisch gebied niet toegestaan

Formule 1-teams hebben te horen gekregen dat samenwerking op het gebied van aerodynamische tests niet is toegestaan, in een poging controverses zoals rondom de relatie tussen Ferrari en Haas in de toekomst te voorkomen.

De FIA gaf opheldering over de wijze waarop teams mogen samenwerken, nadat Mercedes een formeel verzoek had ingediend om de reglementen rondom het gebruik van de windtunnel en CFD-werkzaamheden voor eens en altijd uit te leggen. Zij wilden vooral helderheid over het delen van informatie, het produceren van onderdelen en het delen van een windtunnel. In een acht pagina tellend document gaf de internationale autosportfederatie duidelijkheid.

“De stewards hebben de FIA geadviseerd dat, wanneer een potentiele deelnemer in de toekomst zich aanmeldt om deel te nemen aan het FIA Formula One World Championship en deze aanmelding goedgekeurd is, de deelnemer gebonden is aan artikelen 6 en 8 (en andere secties die betrekking hebben op het sportief en technisch reglement van de Formule 1).”

Geen overtreding door Ferrari

De controverse ontstond nadat diverse teams vreesden dat Ferrari profijt had gehad van de windtunnel en CFD-tests namens nieuwkomer Haas. Het Amerikaanse team is nog niet gebonden aan regels en beperkingen aangezien zij pas komend jaar toetreedt tot de sport. De stewards lieten echter weten dat er geen bewijs was dat Ferrari de reglementen zou hebben overtreden: “Na bestudering van de rapporten (inclusief een controle in de faciliteit van het team), bevestigen de stewards dat er geen bewijs is dat de deelnemers niet hebben gehandeld volgens artikelen 6 en 8.”

Naast de opheldering over de reglementen over wat er wel en niet gedeeld mag worden tussen teams, gaf de FIA aan wanneer de regels worden overtreden.

Teams hebben te horen gekregen dat:

-          Geen enkele medewerker of adviseur van een deelnemer die betrokken is bij de aerodynamische ontwikkeling mag informatie verkregen binnen hun eigen ATR-quotum (Aerodynamic Testing Restrictions) doorspelen naar een medewerker of adviseur van een andere deelnemer;

-          Geen enkele medewerker van een deelnemer die is betrokken bij de aerodynamische ontwikkeling, die die organisatie verlaat en eenzelfde functie gaat invullen bij een andere deelnemer, mag dat doen zonder een passende (of normale) periode van ‘gardening leave’;

-          Geen enkele medewerker van een deelnemer die is betrokken bij de aerodynamische ontwikkeling en die die organisatie verlaat en eenzelfde functie gaat invullen bij een andere deelnemer, mag terugkeren naar de oorspronkelijke deelnemer zonder een passende (of normale) periode van ‘gardening leave’;

-          Geen enkele medewerker van een deelnemer die is betrokken bij de aerodynamische ontwikkeling en die die organisatie verlaat, mag informatie verkregen binnen het ATR-quotum van de voormalige werkgever, niet doorspelen aan een medewerker of adviseur van een andere deelnemer voordat een passende (of normale) periode van ‘gardening leave’ verlopen is;

-          Geen enkele medewerker of externe derde die is betrokken bij F1 aerodynamische ontwikkeling, mag worden aangenomen door een andere deelnemer zonder een passende (of normale) periode van ‘gardening leave’;

-          Geen enkele medewerker van een deelnemer die is betrokken bij aerodynamische ontwikkeling mag gedetacheerd worden aan, of tijdelijk worden uitgeleend door een andere deelnemer tenzij een dergelijke detachering of tewerkstelling bedoeld is voor de lange termijn met als enkel doel de andere deelnemer te voorzien van technische expertise. Elke gedetacheerde medewerker mag niet terugkeren naar de oorspronkelijke deelnemer zonder een passende (of normale) periode van ‘gardening leave’;

-          Teams die een windtunnel delen (of andere aerodynamische testmiddelen zoals omschreven staat in artikel 8, waaronder CFD) moeten passende procedures opstellen om schending van de geheimhoudingsplicht te voorkomen.”

Schrijf een reactie
Geef reacties weer
Over dit artikel
Raceklassen Formule 1
Teams Ferrari , Mercedes
Artikel type Nieuws
Tags fia