FIA ontkent belangenverstrengeling bij verkoop F1 aan Liberty Media

gedeeld
commentaren
FIA ontkent belangenverstrengeling bij verkoop F1 aan Liberty Media
Tim Gerth
Door: Tim Gerth , Journalist
16 feb. 2017 11:27

De FIA heeft gereageerd op de aantijgingen dat er onjuist zou zijn gehandeld bij de goedkeuring van de verkoop van de Formule 1 aan Liberty Media. Bovendien zou ze ook niets te maken hebben met de verdeling van het prijzengeld.

Bij de verkoop van de F1 zou de FIA zelf belang hebben gehad aangezien het 1% van de aandelen in het bedrijf bezit. De Britse Europarlementariër Anneliese Dodds, die al enige tijd haar ongenoegen uit over de verdeling van het prijzengeld binnen de Formule 1, richt sinds kort ook haar focus op de verkoop. Afgelopen dinsdag werd bekend dat een door Dodds voorgesteld onderzoek werd gesteund door het Europees Parlement.

Statement FIA

De FIA benadrukt dat het niets ziet in de aantijgingen en dat het zich voldoende zou hebben gedistantieerd van de commerciële afspraken tussen de Commercial Rights Holder en de teams. Bovendien gaf de FIA aan dat het de verkoop alleen tegen zou houden, wanneer de CRH zijn verplichtingen niet zou kunnen voldoen. In een statement over de verkoop zegt de FIA dat het zich bewust is van de aantijgingen, die duidelijk niet voldoende geïnformeerd of gewoonweg onjuist zijn. Daarom wil de FIA graag het volgende verduidelijken:

“Ten eerste wordt het prijzengeld van het Formula One World Championship verdeeld volgens wederzijdse afspraken tussen de Commercial Rights Holder en de teams. De FIA heeft geen inzicht in deze afspraken. Daarnaast valt de FIA geen belangenverstrengeling te verwijten inzake de goedkeuring van de overdracht naar een nieuwe CRH, die is goedgekeurd door de World Motor Sport Council, daarbij rekening houdend met de bestaande afspraken tussen de CRH en de FIA en het belang van het kampioenschap.

Zoals in 2001 voor een termijn van honderd jaar overeen is gekomen, kan de FIA een dergelijke machtswisseling alleen tegengaan wanneer er zich een situatie voordoet waarin er onzekerheid bestaat of de CRH aan de verplichtingen kan voldoen; het is duidelijk dat in het geval dat Liberty de Formula One Group overneemt dit geen dergelijk risico met zich meebrengt en niemand heeft ooit anders beweerd.”

De FIA concludeert haar statement door aan te geven desgevraagd maar al te graag het gebrek aan belangenverstrengeling in deze zaak aan te tonen aan een gekwalificeerde autoriteit. “Eens te meer kijkt de FIA uit naar een goede samenwerking met zowel Liberty als de Formula One Group om een constructieve relatie op te bouwen die het succes en de ontwikkeling van het FIA Formula One World Championship voor de langere termijn verzekerd.”

 Via Adam Cooper

Volgend artikel

Over dit artikel

Kampioenschap Formule 1
Auteur Tim Gerth
Type artikel Nieuws