BMW M3 E46 Acceleration 0-270 Onboard + Burnout + Sound Beschleunigung Exhaust

BMW M3 0-270 Test E46 Acceleration
My Sony Camera : http://goo.gl/x9Zqfg
Like BMW-Fans-Schweiz on FB: https://goo.gl/95bpba

Over deze video
Duur 03:18
Geplaatst 3 dec. 2015
Kampioenschap A1GP
Aanmelden